Pihapuiden kaato

Varjostavat, roskaavat tai muuten vaan epämieluisat puut saattavat herättää ajatuksen pihapuiden kaadosta. Pihapuiden kaato on ajankohtaista maisemoinnin lisäksi myös silloin, kun pihapuiden kunto sitä vaatii – sairastuneet ja lahot puut ovat myrskysäällä merkittävä turvallisuusriski.

Pihapuiden kaataminen vaatii tarkkuutta ja taitoa. Puiden kaadossa on otettava huomioon lukuisia turvallisuutta koskevia asioita, kuten sähkölinjat, rakennukset sekä liikenne. Lisäksi usein kaava-alueilla puiden kaatoa koskevat erilaiset säännökset, esimerkiksi maisemalupa. Jo pelkästään puun karsimisessa tulee käyttää oikeita työmenetelmiä tarvittavaa varovaisuutta noudattaen, sillä asianmukaisten turvavarusteiden tai ammattitaidon puute voi aiheuttaa tapaturmia.

Kun pihapuiden kaato on ajankohtaista, soita ammattilaiselle

Pihapuiden kaato ja runsaampi siistiminen kannattaa jättää aina ammattilaisen tehtäväksi. Me tarjoamme kokonaisvaltaisen puunkaatopalvelun vuosien tuomalla ammattitaidolla. Kaikki alkaa huolellisesta suunnittelusta, jonka jälkeen hoidamme puolestasi tarvittavien lupien hakemisen asemakaava-alueella. Sujuvasti hoidettu kaato, risujen kierrättäminen, kantojen jyrsintä ja loppusiivous takaavat varmasti tyytyväisyytesi. Pihasi on välittömästi käyttökunnossa, ja piharakentamisen ammattilaisilta voit tilata samaan urakkaan vaikkapa uuden istutuksen vanhan lahon puun jättämälle paikalle.

Palvelemme niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan seudulla, kuten Ylivieskassa, Kalajoella, Oulussa ja Kokkolassa. Onpa asiakkaitamme aina pääkaupunkiseudullakin saakka.


Ongelmapuiden kaato ja puunkaato ahtaassa paikassa on ammattilaiselle kuuluvaa työtä

Ongelmapuiden poistaminen on työtä joka vaatii tarkkuutta, hyvää fyysistä kuntoa, ammattitaitoa sekä oikeanlaiset varusteet ja välineet. Vaikeissa kaadoissa täytyy huomioida erityisesti turvallisuus, joka syntyy monista pienistä asioista, kuten varusteista, yhteistyöstä, suunnitelmallisuudesta, ennaltaehkäisystä ja ammattitaidosta.

Vaikeimmat ongelmapuut kaadetaan kiipeilemällä ja pätkimällä puu pystyyn. Tällöin joudutaan monesti laskemaan oksat ja runko köysillä, joka asettaa omat haasteensa.

Kaadamme ongelmapuut ja maisemoinnin nimissä hävitettävät pihapuut turvallisesti käden käänteessä. Kaadon lisäksi palveluun kuuluu puiden karsinta, katkonta, kantojen jyrsintä ja puiden kuljetus sekä piha-alueen siistiminen. Luota ammattilaiseen turvallisuutta vaativissa kohteissa.

Tilaa pihapuun kaato ammattilaiselta!

Puita poistettaessa pihan hoito helpottuu ja valo tontilla lisääntyy. Me hoidamme pihapuiden poistot vaikeimmistakin paikoista. Saat kokonaispalveluna halutessasi kaiken – luvista loppusiivoukseen!

Paljonko sitten on pihapuun kaadon hinta? Hinta määräytyy usean eri tekijän mukaan, esimerkiksi kuinka haastavasta kaadosta on kyse. Kutsu meidät arviokäynnille niin saat kohdekohaisen tarjouksen. Hoidetaan yhdessä piha kuntoon!